Preparació Física d'Oposicions
Preparació Física d'Oposicions

Proves Bombers Barcelona

DOMINADES

 

Descripció:

L'exercici es realitzarà agafant-se al suport superior de la barra de dominades (amb el palmell de la mà mirant a l'exterior – subjecció pronada) i deixant-se caure fins que els braços estiguin completament estirats. Des d'aquí, es farà un moviment de tracció fins a superar la part superior de la barra amb la barbeta. Aquest exercici es repetirà el nombre de vegades necessari per superar la prova. La persona aspirant disposarà de 30 segons per realitzar les dominades.

 

Valoració:

Per superar aquest exercici serà necessari obtenir una puntuació mínima d'1 punt.

 

Barems:

 

ARROSSEGAMENT DE MANIQUÍ (DUMMIE)

 

Descripció:

Posició inicial prova d'arrossegament: la persona aspirant haurà d'estar d'esquenes a la direcció de la prova, amb els dos peus sense tocar la línia de sortida, i les dues mans agafant el cinturó del maniquí (subjecció supina).

 

En finalitzar el temps de les dominades, el personal tècnic donarà la sortida i la persona aspirant començarà el recorregut amb un maniquí d'aproximadament 70kg. Durant tot el recorregut el maniquí haurà de tocar amb les cames al terra i la persona aspirant haurà d'arrossegar-lo d'esquena i agafant-lo amb les dues mans.


El recorregut consta d'un circuit entre 3 cons i separats a 5m, els quals estaran a 10 metres de la línia de sortida i arribada. El recorregut serà d'anada i de tornada, agafant el primer con per la dreta (esquerra de la persona aspirant que està realitzant la prova), el segon per l'esquerra i fent un gir complert al tercer con, per retornar passant el cons en el sentit contrari del que s'ha fet a l'anada (veure croquis).

Normes:

L'arrossegament del maniquí es farà en un únic intent - No es podrà sortir ni trepitjar la línia de sortida abans del senyal del personal testador “preparat/da, ja”. - No es podran tocar els cons del circuit (5s penalització). - No seguir el circuit definit (nul) - Qualsevol incompliment d'algun dels elements de la prova descrits en el desenvolupament d'aquest protocol serà considerat nul. Posició final: La prova finalitzarà un cop la persona aspirant i tot el maniquí superin la línia d'arribada marcada entre dos cons.

 

Valoració:

Per superar aquest exercici serà necessari obtenir una puntuació mínima d'1 punt.

 

Barems:

 

COURSE NAVETTE

 

Descripció:

Per començar, la persona aspirant es situarà darrera d'una línia. Al sentir el senyal sonor, iniciarà la cursa fins arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 m). Haurà d'esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot l'exercici. El senyal sonor va imposant la velocitat, la qual augmenta cada minut. La prova finalitzarà quan no sigui capaç d'arribar a trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor. Es retirarà pel seu carrer en direcció a la línia des d'on va iniciar l'exercici i lliurarà la targeta al testador/a. La persona aspirant podrà comprovar la marca escrita pel personal testador.

Normes:

a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 m.

b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després del mateix.

c) En el canvi de sentit, no es pot fer girs circulars, s'ha de pivotar.

d) Es realitza un únic intent.

 

Valoració:

Es registrarà el número de l'últim palier (període) anunciat. Fins que no s'escolta la veu que informa del palier, no s'aconsegueix.

 

Barems:

 

CIRCUIT D'AGILITAT

 

Descripció:

La persona aspirant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada davant del trampolí. A la senyal del testador/a s'iniciarà el temps del cronòmetre i la persona aspirant començarà la prova. En primer lloc, la persona aspirant sortirà corrent cap al trampolí i haurà de batre sobre ell des d'on, amb un salt, pujarà a la barra d'equilibri. També pot optar per pujar des del lateral a la barra d'equilibri; en aquest cas, haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d'equilibri en l'espai (assenyalat amb una línia) d'un metre mesurat des de l'extrem pròxim al de la línia de sortida. Tot seguit la persona aspirant haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra d'equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap enrere. Seguidament, caminarà dret/a cap enrere fins a la meitat de la barra, a l'alçada d'una altra línia. Quan la persona aspirant trepitgi o traspassi la línia amb qualsevol dels dos peus, el testador/a dirà en veu alta: "dreta" o "esquerra" (corresponent als costats del propi aspirant). La persona aspirant s'asseurà lateralment pel costat indicat pel testador/a (amb l'eix del cos per davant de la línia esmentada) (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra –peus per sota de la barra-) i aixecarà ambdós braços i picarà de mans per tal d'assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d'equilibri. En la següent acció, la persona aspirant s'haurà d'aixecar i caminar fins a l'altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d'equilibri. Quan arribi a traspassar la línia situada a un metre del final de la barra d'equilibri, haurà de saltar per caure dempeus sobre un matalàs situat a continuació de la barra d'equilibri.

A la caiguda del salt des de la barra d'equilibri, no podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs. Seguidament, la persona aspirant continuarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d'un altre matalàs, realitzant una tombarella agrupada i frontal, amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. Sortirà per l'extrem contrari del matalàs, assenyalat per un con, dirigint-se cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins ultrapassar-la. Girarà cap a l'esquerra de la tanca i passarà per sota. Continuarà corrent cap el plint, el qual haurà de superar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del mateix. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d'ella. Continuarà corrent cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus per sobre de la tanca amb una fase de vol prolongada. S'aturarà el cronòmetre en el moment que la persona aspirant toqui amb un peu al terra després del salt de l'última tanca i s'enregistrarà el temps emprat.

Normes:

a) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de la prova descrits en el desenvolupament d'aquest protocol serà considerat nul.

b) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar la prova, ni sortir abans del senyal del/ de la testador/a “preparat/da, ja”.

c) En el transcurs de la prova no es pot desplaçar, en profunditat o alçada, ni tombar cap obstacle.

d) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l'eix transversal del tronc, sortint del matalàs, ultrapassant el con de sortida sense tocar-lo.

e) Si la persona aspirant cau des de la barra d'equilibri, podrà tornar a començar de nou la prova sense que el cronòmetre s'aturi. Si cau una segona vegada en el mateix intent, aquest intent serà nul.

f) Les tanques estaran a una alçada de 90cm homes i 80 cm dones (+-1cm). El plint mesurarà aproximadament 100cm i les dones ho faran amb un calaix menys.

g) Es podran fer dos intents. Es farà un primer intent, i en el cas de no assolir la marca mínima es podrà realitzar un segon intent. La persona aspirant esperarà el temps que marqui el testador/a per fer el segon intent

h) Les marques s'especifiquen en segons i dècimes de segon.

 

Valoració:

Si els dos intents són nuls la persona aspirant quedarà exclosa del procés de selecció i abandonarà les instal·lacions esportives.

 

Barems:

 

CIRCUIT DE PISCINA

 

Descripció:

La prova consisteix en cobrir una distància de 50 metres nedant, efectuant diverses immersions destinades a superar uns obstacles i recuperar un objecte situat al fons de la piscina. La prova es desenvoluparà en una piscina dissenyada per a proves de natació de 25 metres i amb una fondària aproximada de 2,00/2,50 metres. (En funció de les disponibilitats, aquesta piscina podrà ser de 50 metres. Arribat el cas el Tribunal informarà del que correspongui).

a) Per iniciar la prova, la persona aspirant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador/a, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant es llançarà a l'aigua per iniciar el recorregut.

b) La persona aspirant, haurà de nedar una distància de 50 metres en el mínim temps possible, dins del carrer corresponent i complint amb les normes i exigències definides al final d'aquest redactat.

c) En el cas que la prova es realitzi en una piscina de 25 metres la persona aspirant ha de virar tocant la paret amb qualsevol part del cos.

d) La persona aspirant, haurà de superar, per sota, dos obstacles verticals de 70 cm (+-1cm). de fondària (similars als que es fan servir al Salvament Esportiu), sense ser tocats o desplaçats per la persona aspirant. Aquests obstacles es trobaran a 12'5 metres i a 37'5 metres de l'inici del recorregut aproximadament.

e) Dins dels 5 metres finals del recorregut, la persona aspirant haurà de recollir un objecte del fons de la piscina (fondària màxima, aproximada, de 2,5 m), el qual haurà de treure a la superfície i dipositar-lo (no llençar-ho) a sobre de la superfície de la vorera de la piscina.

f) La prova finalitzarà quan estigui dipositat l'objecte a la vorera de la piscina.

 

 

Normes:

1. Es disposarà d'un únic intent. Excepcionalment es farà un segon intent en cas de realització d'una sortida nul·la.

2. Es obligatori anar equipat/da amb el casquet de bany durant la prova.

3. El llançament a l'aigua es podrà fer des de la plataforma de sortides o la vorera de la piscina i l'estil de sortida i de nedar són lliures.

4. La persona aspirant ha de mantenir-se sempre dins del carrer assignat, marcat per les sureres i la projecció d'aquestes al fons de la piscina.

5. Quedarà a criteri de l'avaluador la interpretació de les imatges del contacte o desplaçament de l'obstacle.

6. Per finalitzar la prova, es dipositarà l'objecte, tenint contacte la mà, l'objecte i la superfície de la vorera. Si no agafa l'objecte, l'exercici serà nul.

 

Valoració:

El temps màxim per realitzar aquesta prova serà de:

- Homes (qualsevol edat) 55 segons.

- Dones (qualsevol edat) 60 segons.

 

Es contemplen penalitzacions de 5 segons de temps per les accions següents:

- Tocar les sureres i/o lateral de la piscina.

- Sortir del carrer assignat.

- Tocar o desplaçar els obstacles.

 

Restaran eliminades les persones aspirants que finalitzin la prova amb un temps superior als 55 segons per als homes, o 60 per les dones.

 

Si a criteri del Tribunal avaluador s'interpreta que la persona aspirant no realitza la prova o part de la prova seguint la descripció de la mateixa o penalitza per tal d'obtenir benefici, quedarà eliminada. Qualsevol altra circumstància no contemplada en aquest escrit quedarà al criteri i la interpretació del Tribunal.

 

Si la persona aspirant no completa el seu intent, quedarà eliminada.

 

En qualsevol dels casos que la persona aspirant quedi eliminada de la prova, queda exclosa del procés de selecció i abandonarà les instal·lacions esportives.
 

Per superar aquest exercici serà necessari obtenir una puntuació mínima d'1 punt.
 

Barems:

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
OPOSBCN Preparacio Fisica SL