Preparació Física d'Oposicions
Preparació Física d'Oposicions

Proves Bombers Generalitat

 

CURSA DE LLANÇADORA

 

Descripció:

La persona participant se situarà darrere d'una línia per començar una cursa fins a arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20m) i esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot el test. El test finalitzarà quan la persona participant no sigui capaç d'arribar a trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor. En aquest moment, s'haurà de retirar pel seu carrer en direcció a la línia des d'on hagi iniciat l'exercici i lliurarà la seva targeta al testador.

 

Normes:

a) S'hauran de trepitjar les línies de cada tram (distanciades a 20m).

b) S'haurà de trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després del senyal.

c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.

 

Valoració:

Se'n farà un únic intent. Es registrarà el número de l'últim minut (període o palier) anunciat abans que la persona participant perdi el ritme del senyal sonor. Si per causes organitzatives o tècniques s'interromp la realització de l'exercici de cursa de llançadora, no es podrà repetir fins que no hagin transcorregut 24 hores des del moment en què es produeixi la interrupció.

 

Períodes H = períodes homes / Períodes D = períodes dones. 

 

 

CIRCUIT D'AGILITAT

 

Descripció:

La persona participant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada a 3 m del trampolí. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici. Sortirà corrent cap al trampolí i haurà de saltar sobre el trampolí des d'on, amb un salt, pujarà a la barra d'equilibri. Si ho considera necessari, en lloc de pujar amb un salt sobre el trampolí pot optar per pujar des del lateral de la barra d'equilibri; en aquest cas, haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d'equilibri en l'espai (assenyalat amb una línia) d'un metre mesurat des de l'extrem pròxim al de la línia de sortida. Tot seguit haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra d'equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap endarrere. Seguidament, caminarà dempeus cap endarrere fins a la meitat de la barra d'equilibri, que estarà assenyalada amb una altra línia. Quan trepitgi o traspassi la línia amb qualsevol dels peus, el testador dirà en veu alta: "dreta" o "esquerra" (corresponent als costats de la pròpia persona participant). La persona participant s'asseurà lateralment pel costat indicat pel testador (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra) i aixecarà ambdues mans i picarà de mans per tal d'assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d'equilibri. En la següent acció, s'haurà d'aixecar i caminar fins a l'altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d'equilibri. Quan arribi a traspassar la línia situada a un metre del final de la barra d'equilibri, haurà de saltar per caure dempeus sobre un matalàs situat a continuació de la barra d'equilibri. En la caiguda del salt des de la barra d'equilibri, no es podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs. Seguidament, continuarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d'un altre matalàs i farà una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a l'esquerra i passarà per sota la tanca. Correrà després cap al plint, que haurà de passar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrere, girarà cap a la dreta i passarà per sota la tanca. Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de passar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 cm, homes 90 cm). El cronòmetre s'aturarà en el moment que la persona participant toqui amb un peu a terra després del salt de l'última tanca i s'enregistrarà el temps emprat.

 

Normes:

a) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de l'exercici descrits en el desenvolupament d'aquest protocol es considerarà nul.

b) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici.

c) En el transcurs de l'exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle.

d) La tombarella s'haurà de realitzar sobre l'eix transversal del tronc.

 e) Si la persona participant cau de la barra d'equilibri, podrà tornar a començar de nou l'exercici sense que s'aturi el cronòmetre. Si cau una segona vegada en el mateix intent, l'exercici serà nul.

f) Les alçades del plint i de les tanques seran diferents per a homes i dones. En el cas del plint, a les dones se'ls retirarà un calaix. Les tanques hauran d'estar a una alçada de 90 cm per als homes i de 80 cm per a les dones.

 

Valoració:

La persona participant disposa de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i centèsimes de segon) d'ambdós. Si aquests dos intents no consecutius són nuls, no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i l'exercici també serà nul. 

 

Temps H = Temps homes (en segons i centèsimes de segon)

Temps D = Temps dones (en segons i centèsimes de segon)

 

 

EXERCICI AQUÀTIC

 

Descripció:

S'haurà de superar un recorregut aquàtic de 25m dividit en quatre zones marcat en una piscina.  La persona participant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici. Tot el recorregut es desenvoluparà en un mateix carrer de la piscina, sense que es puguin tocar les parets o sureres o repenjar-s'hi, tret dels llocs i moments assenyalats en aquestes instruccions.

· Zona A: la persona participant comença saltant a l'aigua en posició vertical (dempeus) sense tocar la paret, surt a la superfície (se n'ha de veure totalment el cap) i torna a submergir-se per dirigir-se a la zona B.

· Zona B: ha d'anar cap al fons passant per sota d'una barra, sense desplaçar-la, situada a 1m de fondària des de la superfície de l'aigua. Una vegada s'ha passat per sota la barra submergida, cal pujar a la superfície i anar a tocar una boia situada a la surera corresponent (zona C).

· Zona C: després, s'ha de nedar en posició supina (mirant cap al sostre) en qualsevol estil, fins a arribar a tocar una boia situada a la surera corresponent (zona D)

· Zona D: tot seguit, s'ha de girar i nedar en posició horitzontal prono (mirant cap al fons de la piscina) en qualsevol estil, fins a arribar a tocar la paret oposada a la de sortida de la piscina, moment en què s'atura el cronòmetre.

 

Normes:

a) Es penalitzaran amb 5 segons els següents incompliments: Tocar les parets (repenjar-s'hi) o les sureres (excepte les indicades a l'exercici). No treure completament el cap fora de l'aigua. Desplaçar la barra submergida. No tocar la boia.

b) Es considerarà nul l'exercici quan la persona participant no el completi correctament.

c) El vestit i la gorra de bany són obligatoris per fer l'exercici i només es permet la utilització d'ulleres de natació.

 

Valoració:

La persona particioant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una vegada i s'anotarà el temps (en segons i centèsimes de segon). La puntuació és d'apte o no apte. Es considerarà apte sempre que el temps aconseguit sigui inferior a 30" en homes i 33" en dones. 

 

PRESSIÓ SOBRE BANC

 

Descripció:

La persona participant es posarà en la posició inicial de decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra. Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici, des de la posició de braços estirats. Haurà d'aixecar el pes el fent totes les repeticions possibles, amb un màxim de 15 repeticions en un temps no superior a 45 segons. L'aixecament s'efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament superior que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical. L'exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització, 45 segons, quan s'hagi arribat a les 15 repeticions o per voluntat de la persona participant.

 

Normes:

a) La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada.

b) La repetició no serà vàlida si no s'estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes. No està permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.

c) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en cas d'una repetició no vàlida.

d) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

e) El pes a aixecar serà diferent per a homes i dones. El pes per als homes serà de 65 kg i per a les dones, 42 kg.

 

Valoració:

S'anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades en un temps màxim de 45 segons. 

 

PUJADA DE CORDA

 

Descripció:

Posició inicial: La persona participant s'asseurà a terra amb les cames esteses i la corda entre les cames. Les dues mans se situaran per sota de la marca inicial de la corda, que estarà situada a 0,7m de terra. Al senyal del testador, en posició, iniciarà l'exercici i pujarà la corda amb l'únic ajut de les extremitats superiors. Finalitzarà la prova en el moment  que l'aspirant superi la marca superior amb les dues mans.

 

Normes:

a) La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada.

b) L'exercici es considerarà nul si la persona participant no supera la marca superior amb les dues mans.

c) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància que millori la fixació.

d) L'organització prendrà les mesures de seguretat que siguin necesàries per a un desenvolupament correcte de la prova.

 

Valoració:

La valoració de la prova és d'apte o no apte. Per obtenir la qualificació d'apte a l'exercici, els homes hauran d'assolir una marca igual o superior a 6 metres i les dones hauran d'assolir una marca igual o superior a 4 metres.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
OPOSBCN Preparacio Fisica SL